EBREJU PROJEKTS "LABSIRDĪBA"

EBREJU PROJEKTS „TOV”

 2014-15. mācību gadā Perspektivart kopā ar Starptautisko Baltijas Tolerances centru, biedrību :Šamir” un Rīgas geto muzeju realizēs projektu „Tov” (Labsirdība). Tajā ietilpst bezmaksas nodarbības bērniem ebreju kultūras un mākslas pētīšanā.

 

2013-14. mācību gadā studija Perspektivart kopā ar Starptautisko Baltijas Tolerances centru, biedrību :Šamir” un Rīgas geto muzeju realizēja projektu „Kultūru dialogs”.

 1.Projekta apraksts

1.1.       Projekta mērķauditorija: bērni vecumā no 3,5 līdz 18 gadiem un viņu vecāki.

1.2.       Projekta mērķis: organizēt mākslas studiju bērniem un viņu vecākiem, lai veidotu starpkultūru dialogu caur mākslu.

1.3.       Projekta uzdevumi:

1.3.1. palīdzēt komunicēt, saprast citus un sadraudzēties caur mākslas valodu;

1.3.2. iemācīt būt labsirdīgiem, tolerantiem un sapratīgiem pret citiem;

1.3.3. iepazīstināt bērnus un vecākus ar dažādu tautu mākslu un amatiem;

1.3.4. attīstīt radošās spējas un radošo domāšanu.

 

  1. 2.Projekta īstenošanas laiks

2.1.       Projekts tiks īstenots laikā periodā no 01.09.2013. līdz 31.08.2014.

 

  1. 3.Projekta īstenošanas plāns

3.1.       Regulārā radošā studija bērniem un vecākiem:

3.1.1. zīmēšanas un gleznošanas nodarbības;

3.1.2. attīstības studija mazuļiem;

3.1.3. lasīšanas un pasaku studija;

3.1.4. Austrumu mākslas studija;

3.1.5. tekstila un papīra mākslas studija;

3.1.6. „Atvērto durvju” nodarbības skolēniem un tūristiem.

3.2.       Regulārās izstādes.

3.3.       Starptautisks zīmēšanas konkurss „Bērni zīmē labumu”.

3.4.       Lekcijas un semināri.

3.5.       Psihologa konsultācijas.

3.6.       Citas aktivitātes.